About Us

บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ZTI เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ในยุคแรกเริ่มของแท็บเลต นำโดยคุณวีรชน วังกาวี อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เคยคว้ารางวัลด้านการประกวดหุ่นยนต์ระดับประเทศมาแล้วมากมาย โดยคุณวีรชนและทีมงานได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นบริษัทขึ้นในปี 2556 เพื่อให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ Mobile Application รวมถึงเว็บไซต์แก่ลูกค้าองค์กร หน่วยงานภาครัฐฯ ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กอปรกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทำงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ ซีล เทคสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา e-Learning Platform รวมถึงe-Book Platform ที่ทำงานบน Mobile ได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้พัฒนาระบบ Learning Management System และอีกหลายโครงการสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องการันตีมาตรฐานการทำงานของซีล เทค คือการได้รับมาตรฐาน ISO 29110 ตั้งแต่ปี 2558ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญจนสามารถรองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่เป็น Enterprise Solutionsครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม และมีผลงานอันเป็นที่ยอมรับมากมาย

 

Our Services

พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น ด้วยบริการครบวงจรจากบริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Enterprise Software Development

พลิกโฉมการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร เพื่อรองรับ Digital Transformation ในเชิงธุรกิจ ด้วยบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ สำหรับแก้ทุกปัญหาทางธุรกิจ

Mobile Application

 

พลิกโฉมการสื่อสารแบรนด์ การสร้างสรรค์ประสบการณ์บนโมบาย ด้วยบริการพัฒนา Mobile Application ทั้งในรูปแบบแพล็ตฟอร์มสำเร็จรูป และบริการพัฒนาตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

Digital Contents & E-Learning Solutions

พลิกโฉมการพัฒนา Digital Contents ด้วย Solution เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้ง e-Book , Audio Book, VDO Clip, Infographic และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงบริการ E-Learning Solutions สำหรับภาคการศึกษา

 

Our Team

Consulting Team

ทีมที่ปรึกษา เชี่ยวชาญทั้ง Business Analysis และการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ พร้อมช่วยให้คุณเข้าถึง เข้าใจและมุ่งตรงสู่วิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Implementation Team

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์และผู้เชี่ยวชาญระบบที่พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน อย่างมีมาตรฐานสากล

Quality Assurance Team

ทีมตรวจสอบ ควบคุม และรับประกันคุณภาพ เพื่อให้ทุกขั้นตอนนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จที่สุด และเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า

 

Our Works

« 1 ของ 2 »

 

INFOGRAPHIC

 

ARTICLE

 

Our Products

สิ่งที่เราสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อเป็นสินค้าสำหรับทุกคน