• Tel 02 276 4388

ZealBooks

What is Zealbooks

ระบบคลังหนังสือออนไลน์สำหรับองค์กรที่ต้องการมีระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว ให้อยู่ใน รูปแบบคลังความรู้บนอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่มีความ สะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่ และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ ให้บริการบนอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยระบบของเราได้รับความไว้วางใจในการนำไปใช้งานภายใน สำนักงาน องค์กร หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชนมากมาย

Workflow

รวบรวมเนื้อหา

รวบรวมเนื้อหา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น PDF, Mp3, Mp4, Youtube, ePub หรือบริการแปลงไฟล์ เนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบ Digital หรือ Interactive ให้มีขนาด และความคมชัด เหมาะสมกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน

พัฒนาระบบ

เราปรับปรุงระบบ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ โดยเราพัฒนาฟีเจอร์อยู่เสมอๆ พร้อมกับมี ระบบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า สื่อของคุณจะถูกป้องกันได้เป็นอย่างดี

เผยแพร่แอปพลิเคชั่น

บริการเผยแพร่แอปพลิเคชั่นบน PlayStore สำหรับอุปกรณ์ Android และ App Store สำหรับ iOS ผ่าน Account ของคุณ หรือให้เราเป็นตัวแทน เผยแพร่

Feature

  • รองรับเนื้อหารูปแบบ ePub3.0(HTML5)
  • รองรับเนื้อหาแบบ Interactive
  • รองรับการทำงานบน Android, iOS และ Windows
  • รองรับเนื้อหาวิดีโอในรูปแบบของ youtube และในรูปแบบ streaming
  • รองรับการแจ้งข่าวสารในรูปแบบ รูปภาพและข้อความ
  • ปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบจัดการ การละเมิดลิขสิทธิ์ (Digital Rights- Management)

Other Services

บริการแปลงไฟล์เนื้อหา

แปลงไฟล์ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Digital หรือ แปลงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา ให้อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Interactive (HTML5)

บริการจัดหาเนื้อหา

บริการ Content On Demand เช่น e-book, e-Magazine จัดหาหนังสือให้เช่าแบบรายเดือน รายปี

บริการประชาสัมพันธ์

บริการจัดพิมพ์แผ่นพับ ใบปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ QR Code ป้ายประชาสัมพันธ์

Portfolio