แนวทางการออก REST API ตามมาตรฐาน

สำหรับบทความนี้ผมจะมาอธิบายการออกแบบ REST API ว่าจะมีหลักการอย่างไรบ้าง และเราจะใช้ความสามารถของ HTTP Method นั้นได้อย่างไร คำที่ควรรู้ Resource — เป็นคำที่พูดใช้แทนข้อมูลที่ API จะทำการส่งมาให้สามารถเป็นคำที่แทน Object ต่างๆ ได้ เช่น Users, Categories, Devices, Animals, Tags เป็นต้น ซึ่งแต่ละ recources ก็จะมีความสามารถในการเพิ่ม, ลบ, อัพเดทข้อมูล Collections — เป็นการจัดกลุ่มของ Resource ตัวอย่างเช่น Collection ของ Tags ซึ่งใน tag เราอาจจะมีข้อมูลที่ชื่อ Programming ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า programming เป็น resource ที่อยู่ใน Collection ของ tag และ Programming เองก็สามารถ เพิ่ม, ลบหรืออัพเดทข้อมูลตัวเองได้ จริงๆ เรามีคำอื่นๆ […]